naar de beginpagina
pdf versieDichterswijk
01 januari 2006

In de Dichterswijk te Utrecht is een bijzonder project gerealiseerd. Vier samenwerkende architecten geven het bouwvolume vorm volgens de uitgangspunten van het vormschema: Horizontale metalen strippen die de verdiepingen onderscheiden, verdiepingshoge ramen in de woongedeelten en de gevelopbouw in roodgetinte baksteen. de wisselende architectonische benaderingen hebben geresulteerd in de bijzondere variatie die het gebouw karakteriseert.

De invulling van Sluijmer en van Leeuwen bestaat uit een sterke en consequente afwisseling van zo transparant mogelijke en gesloten vlakken. De transparante gevelvlakken, ook als het geen erkers zijn, bestaan uit een stalen frame waarbinnen opvouwbare gevels en hekwerken zijn opgenomen. De gesloten gevelvlakken bestaan uit metselwerk met een patroon van kleine diepliggende ramen op lig-, zit- en stahoogte.

klik voor projectinformatie

projectnummer 1801
projectnaam Dichterswijk
start bouw 01 januari 2004
opleverdatum 01 januari 2006
programma 20 appartementen
adres Jekerstraat
plaats Utrecht
opdrachtgever Bouwfonds-Fortis
ontwerpteam Hans Sluijmer, Albert Turk

verstop projectinformatie